Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oddział Pediatrii

Brak opisu obrazkaTelefony kontaktowe
e-mail:

kierownik oddziału 77 45 20 290
dyżurka pielęgniarek I 77 45 20 781
pokój lekarzy I 77 45 20 782
sekretariat 77 45 20 784
pielęgniarka oddziałowa 77 45 20 785
z-ca kierownika oddziału 77 45 20 790
dyżurka pielęgniarek II 77 45 20 791
pokój lekarzy II 77 45 20 792
psycholog 77 45 20 769

Brak opisu obrazkaPersonel

Kierownik Pododdziału Gastroenterologii i Diabetologii Dziecięcej: dr hab. n. med. Agata Chobot

Zastępca Kierownika Oddziału, Kierownik Pododdziału Pediatrii i Alergologii:
dr n. med. Janusz Zaryczański - Konsultant wojewódzki w dziedzinie alergologii 

Zastępca Kierownika Pododdziału Gastroenterologii i Diabetologii Dziecięcej: lek. Sławomir Rak

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Krystyna Gębuś-Dinter  - Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Oddział Pediatrii posiada w swej strukturze dwa pododdziały: 

Nasz zespół:

Oddział posiada 37 łóżek, pełni codzienny całodobowy dyżur, przyjmując i zaopatrując pacjentów do 18 roku życia. Jako ośrodek referencyjny II stopnia przyjmuje pacjentów trudnych diagnostycznie i terapeutycznie z oddziałów dziecięcych całego województwa opolskiego. Oddział specjalizuje się między innymi w diagnostyce i terapii alergii, cukrzycy i innych zaburzeń gospodarki węglowodanowej, chorób przewodu pokarmowego, układu oddechowego, krążenia i moczowego, zaburzeń krzepnięcia krwi oraz otyłości i chorób endokrynologicznych. Od wielu lat ściśle współpracujemy z wiodącymi w kraju ośrodkami klinicznymi i instytutami prowadzącymi badania nad nowymi metodami leczenia i diagnostyki chorób dzieci takimi jak na przykład wszystkim znane Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, czy Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Dostępna w Oddziale diagnostyka to między innymi:

- diagnostyka chorób alergicznych: testy uczuleniowe, próby prowokacyjne, poziomy przeciwciał specyficznych, spirometria, odczulanie na jady owadów błonkoskrzydłych,pneumografia impedancyjna do oceny kontroli astmy u dzieci.

- Diabetologia: leczenie stanów ostrych, kompleksowa diagnostyka i leczenie cukrzycy oraz innych zaburzeń gospodarki węglowodanowej, holistyczna opieka nad pacjentem z cukrzycą (w tym edukacja pacjentów i objęcie opieką psychologiczną), opieka diabetologiczna poszpitalna, edukacja prowadzona jest w wyodrębnionej i odpowiednio wyposażonej Sali Edukacji Diabetologicznej.

- Gastroenterologia: wodorowe testy oddechowe, pH-metria z impendancją, manometria przewodu pokarmowego, endoskopowe badania przewodu pokarmowego: gastroskopia, kolonoskopia, pobieranie wycinków do badania histopatologicznego, również w znieczuleniu ogólnym.

- Endokrynologia: choroby tarczycy, otyłość i zespół metaboliczny, zaburzenia miesiączkowania i dojrzewania płciowego.

- Kardiologia: UKG, EKG, Holter RR, Holter EKG

- Reumatologia: diagnostyka chorób zapalnych tkanki łącznej i stawów (w tym MIZS, tocznia rumieniowatego, zapaleń naczyń)

- Nefrologia: cystografia mikcyjna, scyntygrafia

Całodobowym wsparciem dla Oddziału służą Zakłady: Diagnostyki Laboratoryjnej, Mikrobiologii, Patomorfologii, Rehabilitacji oraz Diagnostyki Obrazowej (z możliwością wykonywania wszystkich dostępnych badań radiologicznych, łącznie z badaniami ultrasonograficznymi, tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym). Współpracujemy również z pozostałymi oddziałami szpitalnymi: Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków, Chirurgią Dziecięcą, Kardiologią, Laryngologią, Neurochirurgią, Okulistyką, Ortopedią, czy Urologią.

Informacje dotyczące pobytu na Oddziale:

Ustalanie terminu planowego przyjęcia do Oddziału: osobiście lub telefonicznie (77 45 20 792). 

Zgłaszając się z dzieckiem do szpitala należy obowiązkowo mieć ze sobą:

Sale dla pacjentów: Oddział dysponuje salami z łazienkami: 2-osobowymi oraz jednoosobową izolatką. W większość sal chorych to sale 2 osobowe, poza tym 3- i 1-osobowe. Zapewnia to zachowanie, w miarę naszych możliwości, intymności i miłej atmosfery w trakcie pobytu dzieci na oddziale. Przy dziecku całodobowo może przebywać rodzic/opiekun prawny lub inna bliska osoba. Osoba ta ma do dyspozycji bezpłatny rozkładany fotel (dzięki uprzejmości Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy).

Posiłki dla opiekunów: Osoba przebywająca z dzieckiem może skorzystać z możliwości wykupienia sobie obiadu, który można zjeść w pomieszczeniu socjalnym dla rodziców, gdzie dostępna jest także lodówka, czajnik i kuchenka mikrofalowa.

Pobyt dziecka na oddziale umila przedszkole pod opieką przedszkolanek, dzieci w wieku szkolnym mają prowadzone zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującym programem szkolnym pod kierunkiem nauczycielek, a po południu zajęcia terapeutyczne prowadzi pedagog. W czwartki zapraszamy rodziców przebywających w oddziale w trakcie hospitalizacji dziecka na warsztaty żywieniowe prowadzone przez dietetyka: „O żywieniu dzieci prosto , nowocześnie i praktycznie. Aktualne zalecenia dotyczące żywienia niemowląt i dzieci”.

Poradnia diabetologiczna

PLANOWE PRZYJĘCIE DO SZPITALA – DZIECKO Z CUKRZYCĄ

Załóż Internetowe Konto Pacjenta na https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta - dzięki temu między innymi będziesz mieć łatwy podgląd i dostęp do kodów swoich e-recept, e-zleceń itd.!

Obowiązkowo do przyjęcia proszę przygotować:

Brak opisu obrazkaLokalizacja

Oddział Pediatrii  znajduje się na pierwszym piętrze w budynku

Brak opisu obrazka

Wersja XML