Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestracja

wejście do poradni.jpeg

Rejestracja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego czynna jest:

w poniedziałki w godzinach od 7:00 do 18:00
od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 

Rejestracja telefoniczna odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30

77 45 20 111
77 45 20 150
77 45 20 210

Rejestracja lub rezygnacja z wizyty do poradni drogą elektroniczną na adres:  

Do rejestracji wymagany jest kod dostępu e-skierowania lub skierowanie w formie papierowej, które należy dostarczyć najpóźniej w dniu wizyty.

Na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego obowiązuje system biletowy do rejestracji jak i na umówioną wizytę w poradni.

Przy rejestracji wymagane jest podanie numeru PESEL.

Pacjenci bez ubezpieczenia NFZ zobowiązani są dostarczyć kopię dokumentu poświadczającego prawo do korzystania z refundowanych świadczeń w poradniach.

Rejestracja osobista lub przez osoby trzecie w Centralnej Rejestracji mieszczącej się w budynku D – wejście główne od strony parkingu do:

Wejście do szpitala


Rejestracja w budynku B do:

Rejestracja w budynku C do:

Rejestracja w budynku K do:

 

 

Wersja XML