Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady przyjmowania pacjentów do leczenia szpitalnego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu

Pacjenci posiadający skierowanie do wskazanego oddziały na planowe przyjęcie powinni skontaktować się z sekretariatem oddziału w celu ustalenia terminu przyjęcia.

 • Każdy pacjent zgłaszający się do planowego przyjęcia do oddziału USK w Opolu, poza Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków  przyjmowany jest w Punkcie Przyjęć Planowych,  w określonym terminie, który został wyznaczony przez docelowy oddział USK w Opolu.

• Przyjęcia do Oddziału Kardiologii oraz Chirurgii Dziecięcej są dodatkowo kwalifikowane przez lekarzy tychże oddziałów poprzez badanie pacjenta przed planowanym przyjęciem.

• Pacjent, który ma być przyjęty do USK w Opolu w trybie planowym musi posiadać skierowanie do oddziału z zapisanym terminem planowego przyjęcia lub posiadać kartę informacyjną  wydaną przez konkretny oddział z terminem przyjęcia.

Wersja XML