Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przygotowanie do badań diagnostycznych

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA USG JAMY BRZUSZNEJ

Pacjent powinien przez dwa dni poprzedzające badanie USG:

W dniu badania:

Przynieść wyniki poprzednich badań: USG, TK, MR, urografii, medyczne karty informacyjne oraz ewentualną dokumentację zdjęciową.

tel. 77/4520-330
      77/4520-340

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Pacjent powinien:

tel. 77/4520-330
      77/4520-340

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA UROGRAFII

Dwa dni przed badaniem pacjent powinien:

W dniu poprzedzającym badanie:

W dniu badania:

Pamiętaj, aby unikać spożywania przed badaniem produktów powodujących powstanie nadmiernej ilości gazów, np. napoje gazowane, jabłka, bita śmietana , kasze, świeże pieczywo, itp.

tel. 77/4520-330, 77/4520-340

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADANIA TK SERCA - PACJENT AMBULATORYJNY

tel. 77/ 4520-330, 77/4520-340

UWAGA !!!
Pacjenci ze stwierdzoną cukrzycą leczeni preparatami, które zawierają metforminę – leki takie jak np. :AVAMINA, FORMETIC, GLUCOPHAGE, METFORMAX, SIOFOR, ETOFORM  po otrzymaniu skierowania na badanie UROGRAFII i TK z kontrastem, powinni skonsultować się z lekarzem leczącym. Należy oznaczyć poziom KREATYNINY we krwi. W razie jego nieprawidłowej wartości lekarz leczący powinien zalecić w dniu badania odstawienie leku zawierającego metforminę oraz wprowadzić leczenie zastępcze na dzień badania i dzień następny.
Preparat zawierający metforminę można przyjąć ponownie po 48 godzinach po badaniu UROGRAFII i TK z kontrastem.                  

Wersja XML