Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mapa szpitala

mapka_szpital_pogladowa.jpeg

Legenda - budynki A, B, C, D, E, K, H

Budynek A - Oddziały

Oddział Neurochirurgii - wysoki parter
Oddział Pediatrii - piętro 1
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej - piętro 2
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej- piętro 3

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej - piętro 6
Oddział Kardiologii - piętro 4
Oddział Urologii - piętro 5
Oddział Chorób Wewnętrznych - piętro 5
Oddział Laryngologii - piętro 6
Oddział Okulistyki - piętro 6

Budynek B - diagnostyczno-zabiegowy

Apteka - niski parter
Zakład Diagnostyki Obrazowej - wysoki parter
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - wysoki parter
Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - wysoki parter
Poradnia Neurochirurgii - wysoki parter

Zakład Rehabilitacji - piętro 1

Budynek C

Poradnia Kardiologiczna - niski parter
Punkt Przyjęć Planowych - niski parter (pod podjazdem dla karatek)

Depozyt - niski parter
Szpitalny Oddział Ratunkowy,- wysoki parter
Blok Operacyjny - piętro 1
Oddział Kardiochirurgii - piętro 1

Budynek D  Administracja/Poradnie (wejście główne do szpitala od strony parkingu)

Administracja - wysoki parter
Centralna Rejestracja - wysoki parter
Pracownia Serologii z Bankiem Krwi - wysoki parter
Zespół Poradni Specjalistycznych - piętro 1
Pracownia Urodynamiki i Elektromanometrii - piętro 1

Budynek E

 Pracownia Badań Endoskopowych - niski parter
 OAiIT - wysoki parter
 Pracownia Urologii Endoskopowej - piętro 1

Budynek K

Pracownia Litotrypsji - niski parter
Stacja Dializ - wysoki parter
Oddział Nefrologii - piętro 1

Budynek H - dziecięcy

Oddział Chirurgii Dziecięcej - wysoki parter
OAiIT Dzieci i Noworodków - piętro 1

 

Budynek Hotelu Pracowniczego nr 2

Kasa - parter


 

Wersja XML