Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Historia

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu powstał 19 czerwca 2017 r. z przekształcenia PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.

 

PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne działało od czerwca 1991 r. Początkowo jednostka funkcjonowała jako Szpital Wojewódzki, natomiast w sierpniu 1997 r. została przekształcona w Wojewódzkie Centrum Medyczne.

Kolejna zmiana formy prawnej nastąpiła w 1998 r., wówczas Wojewódzkie Centrum Medyczne uzyskało status publicznego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej. Przez 20 lat działalności Wojewódzkie Centrum Medyczne wielokrotnie reorganizowano, zarówno łącząc Jednostkę z innymi szpitalami, jak i wyłączając odrębne ośrodki medyczne.

 

Ostatecznie na mocy porozumienia zawartego w dniu 9 czerwca 2017r. pomiędzy województwem opolskim reprezentowanym przez marszałka województwa opolskiego oraz wicemarszałka województwa opolskiego a Uniwersytetem Opolskim reprezentowanym przez rektora i prorektora ds. zarządzania i rozwoju zostały przekazane wszystkie uprawnienia i obowiązki podmiotu tworzącego podmiot leczniczy, tj. PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu na rzecz Uniwersytetu Opolskiego. Przekazanie PS ZOZ Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu na rzecz Uniwersytetu Opolskiego nastąpiło w formie umowy darowizny - Akt Notarialny Repertorium A nr 6021/2017 z dnia 14 czerwca 2017r.

Od 14 czerwca 2017 r. podmiotem tworzącym dla USK w Opolu jest Uniwersytet Opolski.

Szpital jest członkiem Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, Polskiej Federacji Szpitali, Opolskiej Izby Gospodarczej.

 

Wersja XML