Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dojazd do szpitala

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu
al. W. Witosa 26
45-401 Opole

NIP: 754-25-63-619
e-mail: 

 

Dojazd MZK

liniami: 9  10  13  15  17  18  28.

https://www.mzkopole.pl/rozklady/wyszukiwarka.html

 

Dojazd samochodem:

Zasady korzystania z ogólnodostępnych parkingów:

 1. Parkingi czynne oraz płatne 24/7.
 2. Szlabany na wjazdach otwierane automatycznie, po sczytaniu rejestracji pojazdu.
 3. Szlaban przy wjeździe nie podnosi się? Pobierz bilet z urządzenia.
 4. Parkowanie w wyznaczonych miejscach.
 5. 15 minut bezpłatne (wjazd i wyjazd po sczytaniu rejestracji).
 6. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę.
 7. Przed wyjazdem uiść opłatę w kasie.
 8. Lokalizacja kas:
  > przy budynku D (płatność gotówką i kartami)
  > obok wyjazdu z parkingu D (płatność kartą)
  > przy parkingu C (płatność kartą).
 9. Kłopoty z płatnością? Wciśnij na kasie przycisk „i”.
 10. Bezpłatne bilety dla posiadaczy karty parkingowej osoby niepełnosprawnej:
  > Punkt Informacyjny (budynek D)
  > Konsola SOR (budynek C)
 11. Uwagi i skargi można zgłaszać pod adresem e-mail: parking@usk.opole.pl.
 
Cennik usług parkingowych
cennik parkingu.jpeg

 

 

Wersja XML